DISCLAIMER
Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze website www.ngfgolfregelexamen.nl (de ‘Website’) en de daarin vertoonde bestanden, examens, boeken (de ‘Bestanden’) en overige informatie bestaande uit onder andere tekst, beelden en uitleg (de ‘Inhoud’), berusten bij de Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’). De naam ‘NGF’ en het logo van de NGF zijn bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendomsrechten geregistreerde merken van de NGF (de ‘Merken’).
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Bestanden en de Inhoud levert een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de NGF op. De Bestanden en de Inhoud van de Website is met zorg door de NGF samengesteld. De NGF spant zich ervoor in om de Bestanden en de Inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de Bestand en/of de Inhoud onvolledig en/of onjuist is. De NGF kan geen garantie geven ten aanzien van de deugdelijkheid dan wel geschiktheid voor een bepaald doel van de Website. Raadpleging van de Bestanden en de Inhoud van de Website is voor particulieren bedoeld. De NGF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.

Bij ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de Website, behoudt de NGF zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de Website te raadplegen dan wel te gebruiken. Bij oneigenlijk en/of ongeautoriseerd gebruik van de Website, zal de NGF u aansprakelijk houden en de schade die hier het gevolg van is, op u verhalen.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. Op de onderhavige disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Alle rechten worden voorbehouden.